Có 1 kết quả:

gài lán ㄍㄞˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 芥藍|芥蓝[gai4 lan2]