Có 1 kết quả:

jiè lán niú ròu ㄐㄧㄝˋ ㄌㄢˊ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

beef with broccoli