Có 1 kết quả:

Lú shān xiàn

1/1

Lú shān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lushan county in Ya'an 雅安[Ya3 an1], Sichuan