Có 2 kết quả:

Fēn lán ㄈㄣ ㄌㄢˊfēn lán ㄈㄣ ㄌㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Finland

Từ điển phổ thông

nước Phần Lan