Có 2 kết quả:

Fēn lánfēn lán

1/2

Fēn lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Finland

fēn lán

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Phần Lan