Có 1 kết quả:

Fēn lán yǔ

1/1

Fēn lán yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Finnish (language)
(2) suomen kieli