Có 1 kết quả:

Fēn lán yǔ ㄈㄣ ㄌㄢˊ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Finnish (language)
(2) suomen kieli