Có 1 kết quả:

bā jiāo shàn ㄅㄚ ㄐㄧㄠ ㄕㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

palm-leaf fan