Có 1 kết quả:

bā jiāo shàn

1/1

bā jiāo shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

palm-leaf fan