Có 1 kết quả:

Bā dá yǎ

1/1

Bā dá yǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 帕塔亞|帕塔亚[Pa4 ta3 ya4]
(2) Pattaya or Phatthaya city in Chon Buri province of east Thailand