Có 1 kết quả:

xīn piàn zǔ

1/1

xīn piàn zǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chipset