Có 1 kết quả:

Huā dì mǎ táng qū ㄏㄨㄚ ㄉㄧˋ ㄇㄚˇ ㄊㄤˊ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Parish of Our Lady of Fatima (Macau)
(2) Freguesia de Nossa Senhora de Fátima