Có 1 kết quả:

huā gāng yán

1/1

huā gāng yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

granite