Có 1 kết quả:

huā bān xuǎn

1/1

huā bān xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑