Có 1 kết quả:

huā qí shēn

1/1

huā qí shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

American ginseng