Có 1 kết quả:

huā qí shēn

1/1

huā qí shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

American ginseng