Có 1 kết quả:

Huā Mù lán ㄏㄨㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hua Mulan, legendary woman warrior (c. fifth century), Northern dynasties folk hero recorded in Sui and Tang literature