Có 1 kết quả:

huā huán

1/1

huā huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) garland
(2) floral hoop