Có 1 kết quả:

huā tián jī

1/1

huā tián jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Swinhoe's rail (Coturnicops exquisitus)