Có 1 kết quả:

huā zhāo

1/1

huā zhāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 花招[hua1 zhao1]