Có 1 kết quả:

huā zhāo ㄏㄨㄚ ㄓㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 花招[hua1 zhao1]