Có 1 kết quả:

Huā shí xiá

1/1

Huā shí xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huashixia town in Madoi county 瑪多縣|玛多县[Ma3 duo1 xian4] in Golog Tibetan autonomous prefecture, Qinghai