Có 1 kết quả:

huā fěn rè

1/1

huā fěn rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hay fever