Có 1 kết quả:

huā sī

1/1

huā sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stalk (filament) of stamen