Có 1 kết quả:

huā huā cháng zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(slang) a cunning plot