Có 1 kết quả:

huā yào

1/1

huā yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anther (pollen sack on stamen)