Có 1 kết quả:

Huā lián xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hualián or Hualien county on the east coast of Taiwan