Có 1 kết quả:

huā qián

1/1

huā qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to spend money