Có 1 kết quả:

huā niǎo

1/1

huā niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

painting of birds and flowers