Có 1 kết quả:

huā huáng

1/1

huā huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yellow flower (cosmetic powder used on women's forehead in former times)