Có 1 kết quả:

fāng róng

1/1

fāng róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beautiful face (of a young lady)

Một số bài thơ có sử dụng