Có 1 kết quả:

fāng tīng

1/1

fāng tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aromatic hydrocarbon