Có 1 kết quả:

fāng xiāng tīng ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aromatic hydrocarbon (i.e. involving benzene ring)