Có 1 kết quả:

fāng xiāng cù

1/1

fāng xiāng cù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

balsamic vinegar