Có 1 kết quả:

fāng líng

1/1

fāng líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

age (of a young woman)