Có 1 kết quả:

Zhǐ jiāng Dòng zú Zì zhì xiàn ㄓˇ ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhijiang Dong Autonomous County in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan