Có 1 kết quả:

yún tái

1/1

yún tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rape (plant)