Có 1 kết quả:

chú liáng

1/1

chú liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

army provisions