Có 1 kết quả:

cāng liáng

1/1

cāng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) desolate
(2) bleak