Có 1 kết quả:

Cāng xī xiàn

1/1

Cāng xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cangxi county in Guangyuan 廣元|广元[Guang3 yuan2], Sichuan