Có 1 kết quả:

cāng shēng tú tàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the common people in a miserable state