Có 1 kết quả:

cāng bái sè

1/1

cāng bái sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pale
(2) wan
(3) sickly white