Có 1 kết quả:

cāng máng

1/1

cāng máng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) boundless
(2) vast
(3) hazy (distant horizon)