Có 1 kết quả:

Sū zhàn qū

1/1

Sū zhàn qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Soviet-occupied area (of Eastern Europe etc)