Có 1 kết quả:

Sū Yì jiǎn ㄙㄨ ㄧˋ ㄐㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Su Yijian (958-997), Northern Song writer and poet