Có 1 kết quả:

Sū wǎ

1/1

Sū wǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Suva, capital of Fiji