Có 1 kết quả:

Sū lián zhī yǒu shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Soviet Union friendly society