Có 1 kết quả:

Sū fēi zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sufism (Islamic mystic tradition)