Có 1 kết quả:

Líng yǎ qū

1/1

Líng yǎ qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lingya district of Kaohsiung city 高雄市[Gao1 xiong2 shi4], south Taiwan