Có 1 kết quả:

kē xìng

1/1

kē xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

caustic (chemistry)