Có 1 kết quả:

kē xìng jiǎ

1/1

kē xìng jiǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) caustic potash
(2) potassium hydroxide KOH