Có 1 kết quả:

kē juān zá shuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

exorbitant taxation (idiom)