Có 1 kết quả:

kē zhèng měng yú hǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tyrannical government is fiercer than a tiger (idiom)