Có 1 kết quả:

bāo piàn

1/1

bāo piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bract (botany)